Avdelningar

Inom DIFF verkar regionala avdelningar för medlemmar bosatta i en viss region, fackavdelningar för medlemmar verksamma inom en viss bransch och specialavdelningar för medlemmar med en särskild gemensam nämnare.

Avdelningarna väljer sina egna styrelser för ett år i taget. Avdelningarnas styrelser rapporterar till DIFF:s (och TFiF:s) styrelse.

DIFF:s medlemmar kan fritt ansluta sig till de olika avdelningarna.

Regionala avdelningar

DIFF har regionala avdelningar i Åboland, Österbotten och på Åland.

Såsom med alla andra avdelningar, bör man själv ansluta sig till respektive avdelning, men alla DIFFs medlemmar i respektive region är hjärtligt välkomna till avdelningarna. Avdelningarna uppbär ingen egen medlemsavgift. Verksamheten finansieras med årligt anslag via DIFFs budget.

Åboavdelningen

Åboavdelningen har en styrelse som ordnar program i Åbotrakten. Både DIFF:s och TFiF:s medlemmar i Åboland och utanför är välkomna att delta i programmen. Åboavdelningens styrelse har en representant i DIFF:s styrelse. I Katalogen finns kontaktuppgifter till medlemmarna.

Åbo styrelsen 2018:

Mikaela Pappila, ordf.
Henrik Karlsson
Roger Robertsson
Jonas Elander

Österbottniska avdelningen

Österbottniska avdelningens styrelse har medlemmar från Vasa regionen. Styrelsen ordnar exkursioner, föredrag och teaterkvällar för DIFF:s och TFiF:s medlemmar i Österbotten. Österbottniska avdelningens styrelse har en representant i DIFF:s styrelse. I Katalogen finns kontaktuppgifter till medlemmarna.

Österbottens styrelse 2018:

Thomas Mård ordf.
Patrik Norrgård
Christian Ekblad
Klaus Erlands
Johan Storvist
Johan Skjäl
Jan-Anders Håkans
Ivar Holti (Filicias representant)

Ålandsavdelningen

Ålandsavdelningens styrgrupp, även kallad Bryggan, består av både DIFF och TFiF medlemmar. Gruppen ordnar exkursioner, föredrag och nöjesevenemang på Åland. Både DIFF:s och TFiF:s medlemmar på Åland och utanför är välkomna att delta i programmen. I Katalogen finns kontaktuppgifter till medlemmarna.

Bryggan 2018:

Johnny Lindström, ordf. (DIFF)
Gunnar Westling (TFiF)
Edvard del Prete (DIFF)
Hans Lavonius (TFiF)
Ivar Gullström (DIFF)
Kenneth Andersson (DIFF)

TFiF:s och DIFF:s gemensamma avdelningar

Avdelningen för byggnadsteknik (B)

Till avdelningen för byggnadsteknik (kallas ofta "avdelning B") kan alla som studerat byggnadsteknik eller är intresserade av branschen ansluta sig. Avdelningen för byggnadsteknik ordnar ett flertal program i anslutning till byggbranschen varje år. Evenemangen är öppna för alla medlemmar i TFiF och DIFF. Avdelningen för byggnadsteknik väljer varje år sin styrelse för nästa verksamhetsår.

Avdelningen för energiteknik (ET)

Till avdelningen för energiteknik (kallas ofta "avdelning ET") kan alla som studerat energiteknik eller är intresserade av branschen ansluta sig. Avdelningen för energiteknik ordnar program i anslutning till energibranschen. Evenemangen är öppna för alla medlemmar i TFiF och DIFF. Avdelningen för energiteknik väljer varje år sin styrelse för nästa verksamhetsår.

Avdelningen för kemi (K)

Till avdelningen för kemi (kallas ofta "avdelning K") kan alla som studerat kemi eller är intresserade av branschen ansluta sig. Avdelningen för kemi ordnar ett flertal program i anslutning till kemi varje år. Evenemangen är öppna för alla medlemmar i TFiF och DIFF. Avdelningen för kemi väljer varje år sin styrelse för nästa verksamhetsår.

Quintec

Till Quintec kan kvinnliga medlemmar i TFiF och DIFF ansluta sig. Quintec arrangerar t.ex. föredrag, diskussionskvällar och kulturella evenemang. Evenemangen som ordnas av Quintec är öppna för alla medlemmar i TFiF och DIFF. Quintec väljer varje år inom sig en styrelse.