Stipendier

DIFF avslår varje år betydande penningsummor att delas ut i form av stipendier åt DIFF medlemmar.

DIFFs styrelse förbehåller sig som tidigare rätten att fördela stipendierna och beroende på ansökningarnas kvalitet anslå mera inom budgetens ramar eller fördela mindre än anslaget. Stipendiernas ansökningstid publiceras i Gula Bladet. Ansökningstiden för stipendier år 2017 är 6.2 - 6.3.2017.

Märk att stipendierna inte är avsedda för helt vanliga ingenjörsstudier utan för något mera speciellt, såsom praktik eller studier utomlands. Stipendierna är inte heller avsedda för inköp av datorer, programvara el.dyl. Stipendierna kan också ansökas av utexaminerade medlemmar.

Vid förfrågningar kontakta DIFFs kansli tfn.040 585 0972

Ansökningarna kan skickas per e-post till kansli@diff.fi

Därtill utdelas stipendier ur Einar Mattssons minnesfond till särskilt förtjänta nyutexaminerade ingenjörer. Tillsammans med TFiF beviljas årligen också stipendium för ingenjörsarbeten skriven på god svenska.